Wie is Rietvlei Akademie?

Rietvlei Akademie...

is 'n privaatskool wat focus op die leerder met Aandagafleibaarheid/Hiperaktiwiteitsindroom.

Vir meer as 'n dekade al is dit ons voorreg om die instrumente te wees wat bydra tot leerders se sukses en heelword.

Rietvlei Akademie kry geen finansiële bystand van enige aard van die staat nie en is 100% verantwoordelik vir die aankoop van eiendom, oprigting en instandhouding van geboue, leermateriaal, tuine, die betaal van elektrisiteit en personeelsalarisse. Rietvlei Akademie is hier om te bly en sal aanhou veg vir die kind wat 'n plekkie van hoop en genade nodig het.

Om met hierdie unieke kinders te werk is ons lewensdoel, ons vreugde en ons passie. Om 'n onderwyser by Rietvlei Akademie te wees is meer as 'n beroep, dit is 'n roeping en 'n leefwyse.


Beginsels

Alle eer aan ons Here vir Sy genade, getrouheid, liefde en guns.

Visie

Om die leerder met ADD/ADHD akademies, sosiaal en geestelik toe te rus om 'n gebalanseerde tiener en later, volwassene te wees.

Missie


Deur liefde, passie, klein klasse en 'n "uit die boks" denkpatroon prober ons ons kinders motiveer, lei en aanmoedig om die beste te word wat hulle kan.

Skoolure:

van 08:00 tot 13:00 en 13:30

Vakansies soos departementele skole BEHALWE die September vakansie wat een week langer is vir lekker uitrus voor die laaste kwartaal.

Nasorg tot 17:30 en 'n vakansieprogram elke vakansie vir 'n gedeelte van die vakansie met pret aktiwiteite en konstruktiewe besigbly.

Wat bied Rietvlei Akademie aan 'n leerder?

=Onderrig gebasseer op Christelike waardes
=Geregistreer by GED met EMIS nommer
=Volg die leeruitkomste soos deur die GED vasgestel
=Kleinklas onderrig beteken slegs 15 leerders per klas
=Gekwalifiseerde personeel met passie en ervaring
=Groot speelgrond
=Heerlike plaasatmosfeer
=Geen blootstelling aan enige strate rondom ons nie want die skool is in 'n pypsteelerf
=Uitgewerkte leermateriaal spesifiek vir ons leerders se behoeftes
=Mondelinge eksamens vir leerders wat die aanbeveling kry
='n Swembad op die terrain vir KDA
=Boogskiet, skaak en landloop as buitemuurs
="Transforming Kids" een maal per week
=Merietedag aan die einde van elke jaar waar elke kind 'n sertifikaat ontvang
=Kaskar, Sportdae, in- en uitstappies
=Leessentrum

2017...

Rietvlei Akademie is geregistreer by Impak onderwys en bied van 2017 af grad 8 en 9 aan in samewerking met "Impak Onderwys".
Ons beoog om in 2018 grad 10 aan te bied en om in 2020 ons eerste gr. 12 leerders deur Impak te laat matrikuleer!

=Die graad 8 en 9 leerders het aparte afgebakende klasse en speelgrond
=Graad 8 en 9 leerders funksioneer onafhanklik van die res van die skool.

Ons kan dit alleen regkry met die hulp van ons Here Jesus.

Soli deo gloria!
Copyright © Rietvlei Akademie
 
 
 
Privacy Policy